Procesbegeleiding voor teams

Doel: teams begeleiden, ondersteunen in …

  • hun groeiproces als team.
  • het uitwerken van een nieuwe missie, visie en waarden voor uw organisatie.
  • het uitwerken een nieuw beleid, het vaststellen en bereiken van de team- en individuele doelstellingen.
  • het helder krijgen van functies, taken, rollen en verantwoordelijkheden.
  • het duidelijk krijgen van processen procedures, werkafspraken.
  • het maken van afspraken over het overlegbeleid, het aanspreken van elkaar, het feedback geven aan elkaar …

Maak een afspraak voor een vrijblijvende gratis kennismaking en krijg een offerte op maat.

Mijn aanbod

  • Het team vult een vragenlijst in op basis van het teamdoelmatigheidsmodel van Fry of op basis van de 9 velden van het EFQM- managementmodel in functie van het vaststellen van de noden.
  • Op basis van de vastgestelde noden wordt het team begeleid in de bovengenoemde thema’s, met behulp van workshops waarin theoretische kaders en veel praktijkoefeningen elkaar afwisselen.
  • Deze procesbegeleiding kan ook voortvloeien uit een competentie- en talentenanalyse van het team.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende gratis kennismaking en krijg een offerte op maat.

Neem ook eens een kijkje bij