Ik leerde Ilse kennen via een inhouse workshop rond communicatie waarbij meerdere trainers werden ingehuurd. Haar aanpak van de workshop communicatie trok onmiddellijk onze aandacht en we besloten om onze samenwerking verder te zetten.

In onze organisatie hadden we de behoefte om de talenten en groeimogelijkheden van onze medewerkers in kaart te brengen. Ilse heeft eerst loopbaangesprekken georganiseerd met alle medewerkers. Hierbij werden de persoonlijke waarden, competenties, talenten, groeimogelijkheden en behoeften in kaart gebracht. Per medewerker werd een persoonlijk ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarnaast kreeg onze organisatie een totaalbeeld van de individuele en gezamenlijke waarden, competenties, talenten en een overzicht van de groeimogelijkheden, professionele uitdagingen en gewenste opleidingen van de medewerkers. Uit de bevraging kwam ook een overzicht van de behoeften in de job en de organisatie.

Na de loopbaangesprekken werd een Operations Team opgericht met daarin per team eindverantwoordelijken. Samen met de beide CEO’s en de eindverantwoordelijken per team gebeurde een oefening rond Missie-Visie-Waarden van de organisatie. De uitgewerkte missie en visie kreeg een plekje op onze website en Linked-In en de waarden werden geconcretiseerd in de WoW (The Way of Working). Vanuit de visie werden de eerste strategische doelen voor 2020 uitgewerkt. In de ondersteuning van het OT kwamen ook de thema’s leiderschap, samenwerking en communicatie in de teams aan bod en alle overlegmomenten in onze organisatie kregen een helder doel.

Ilse verschilt van andere consultants door haar hoge betrokkenheid en klantgerichtheid maar zeker ook door de professionele voorbereiding van elke stap in het totale proces. Wat ons het meest verrast heeft in de samenwerking met haar was haar grote flexibiliteit, we durven nogal eens van idee wisselen.

Onze verwachtingen die we hadden bij de aanvang van de samenwerking zijn absoluut ingelost, Ilse werkt vanuit een hoge betrokkenheid en gedrevenheid, op een professionele, klantgerichte en kwalitatieve manier aan haar opdrachten.

Daarnaast wil ik haar zeker ook aanbevelen om een antwoord te bieden op de verschillende HR-noden van de groeiende KMO, ook daar hebben we al een start rond gemaakt en we zullen onze samenwerking daarin ook verder zetten.

Ik ben directeur van vzw AIF+, een kleine organisatie actief in de sociaal-culturele sector verbonden aan de Vlaamse overheid. Het spreekt dan ook voor zich dat alle personeelsleden bij voorkeur optimaal worden ingezet om uiteindelijk tot zowel tevreden personeelsleden te komen als tot tevreden klanten.

Bij de uitvoering van ons beleidsplan is het belangrijk eerst in kaart te brengen welk potentieel je in huis hebt en dat gebruiken en dan de gaten aan te vullen met externen, indien nodig.

Hiervoor heb ik Ilse  aangesproken. Zij zag het helemaal zitten om een analyse te komen doen bij ons. Ze heeft het heel goed aangepakt.

Eerst hebben wij een gesprek gehad over de verwachtingen van het onderzoek. Nadien heeft ze met alle collega’s afzonderlijk 2 gesprekken gehad om hun talenten, competenties en hun dromen/wensen in hun job in kaart te brengen. Elke collega kreeg een individueel ontwikkelingsplan (POP). Ik, als directeur, kreeg een samenvatting van die verschillende POP’s en ook een afsluitend gesprek met Ilse om alles te kaderen en te duiden.

Uit het onderzoek bleek dat we al heel veel potentieel in huis hadden en we voor eigenlijk weinig of niets beroep zouden moeten doen op externe partners. Bovendien kwam uit de gesprekken ook naar boven dat eigenlijk alle collega’s wel nood hadden aan een opleiding/vorming rond timemanagement.

Omdat er  een heel goede klik met Ilse was en ze bovendien precies wist, omwille van de analyse die ze uitgevoerd had, waar de pijnpunten lagen. Dat droeg natuurlijk ook bij tot nog een grotere kwaliteit van de workshops die ze is komen geven rond timemanagement. Dit is nu bijna een jaar geleden en tot vandaag hoor ik de collega’s nog regelmatig teruggrijpen naar de tips en tricks die Ilse hen gegeven heeft.

Nadien heb ik van 2 collega’s vernomen dat ze individueel ook nog bij Ilse zijn gaan aankloppen: één voor een vorming in groep die Ilse gaf, één voor een individueel traject.

Ilse laat een indruk na op mensen, een heel goede indruk. Ze geeft je zin om dingen vast te nemen en om verder te gaan met wat ze je aanreikt. Ze heeft ook een zeer goed analytisch vermogen en beschikt over een reeks methodieken die ervoor zorgen dat ze de informatie zal bekomen die ze nodig heeft voor haar analyses. De analyses zijn ook zeer accuraat. Ik heb geen enkele collega horen zeggen dat hun POP niet overeen zou komen met hun persoonlijkheid. Een analyse van je team door Ilse is de investering, die redelijk meeviel in verhouding tot de grootte van het team en de tijd die ze erin heeft gestoken, meer dan waard!

Ik wil je nog persoonlijk bedanken voor het traject dat je met mijn medewerker hebt afgelegd. Het resultaat is zichtbaar en meetbaar, om het in economische termen uit te drukken. Het versterken van het zelfinzicht is het meest zichtbaar in haar evolutieproces. Je aanpak, “ de spiegel”, is soms wenselijk, soms noodzakelijk, maar altijd helder.

De loopbaancoaching door Ilse heeft onszelf en ons team meer inzicht gegeven in elkaar en onze (samen)werking een boost gegeven.

Zonder veel woorden: Een TOP – coach

Ilse heeft De Kringwinkel Hageland gecoacht rond ons kwaliteitsbeleid. Ze stelde altijd de juiste, scherpe vragen. Ze bracht heel wat kennis en ervaring mee, maar ook instrumenten waarmee we dadelijk aan de slag konden. Ze is een kwaliteitsvolle coach: ze heeft genoeg (levens-)ervaring om te beseffen dat Parijs niet in één dag gebouwd is en dat er soms wat verschil zit op de praktijk t.o.v. de theorie. We hebben genoten van haar waardering voor wat al ok was. En ook van haar kritische feedback over wat nog beter kon.