Ilse werkt op een doelgerichte manier vanuit heldere kaders, waarbij ze ook steeds oog heeft voor de eigenheid van de mensen waarmee ze samenwerkt. Doelstellingen krijgen hun vertaling in een concreet actieplan. Ilse gaat op een heel gedreven en open manier met mensen en organisaties op weg. Ze weet snel groeikansen te ontdekken. Door haar zeer aangename manier van werken, weet ze perspectief te creëren en mensen in beweging te zetten.