Frequently asked questions

 • “Coaching is een doelgericht en creatief begeleidingsproces waarbij de coach als gelijkwaardige partner jou ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke of professionele doelen.”
 • Als coach ga ik samen met jou op pad met een doel voor ogen en een open blik voor alles wat er tijdens deze reis ons pad kruist. Het is verder kijken dan normaal en vanuit perspectieven waarbij je zelf nog niet had stilgestaan.
 • Elk coachingstraject eindigt met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met daarin de resultaten van de coaching en waarmee de je zelf verder kan.
 • Om resultaat te boeken is er vertrouwen tussen coach en coachee nodig. Vandaar het belang van een kennismakingsgesprek. Hierin gaan we na of het ‘klikt’ tussen ons.
 • In de (levens-)loopbaancoaching) kunnen we stil staan bij de levensfase waarin je je momenteel bevindt en hoe dat een effect heeft op jouw leven en werk. Bv. een gezin met kleine kinderen heeft heel andere behoeften in leven en werken dan een gezin waar de kinderen uit huis zijn en waar de gezinsleden uitkijken naar een andere manier van werken en leven.
 • Ik besteed bijzondere aandacht aan die levensfase waarin je de zorg opneemt voor een chronisch ziek kind, een kind met een beperking of een zieke, minder mobiele ouder. De levensfase als mantelzorger.
 • Loopbaancoaching is voor iedereen; iedereen ervaart tijdens zijn leven en loopbaan wel eens momenten waarbij een extra tochtgenoot of klankbord nodig is, iemand die samen met jou een richting of een oplossing zoekt of jou ondersteunt om nieuwe perspectieven te zien.
 • We leven immers in een sterk veranderende maatschappij en context, ook jobs veranderen voortdurend, werkgevers en bedrijven moeten inspelen op die steeds veranderende context. Mensen blijven ook niet meer zoals vroeger hun hele loopbaan in dezelfde job, iedereen evolueert en ontwikkelt mee. Af en toe moet je dan eens stilstaan bij jezelf, jouw loopbaan en toekomst om te kijken welk pad je wil bewandelen en hoe jouw levensloopbaan zich verder kan ontwikkelen.
 • Onze gesprekken kunnen gaan over heel uiteenlopende thema’s: je goed voelen in je job, de werkbaarheid van je job, energie, jouw balans werk-privé, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met ervaren moeilijkheden, ‘anders’ werken, je loopbaan heroriënteren, een nieuwe job zoeken die bij je past …
 • Loopbaancoaching biedt jou vooral een inzicht in jezelf en dat geeft ook meer inzicht in de stappen in jouw ontwikkeling en groei als mens in jouw levensloopbaan.
 • Een vaak gehoord effect van loopbaancoaching is dat het jouw zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen verbetert.
 • Twijfel je toch nog of loopbaancoaching iets voor jou is, dan kan je vrijblijvend een screeningsinstrument/vragenlijst ontvangen die je meer richting kan geven of loopbaancoaching een antwoord kan bieden op jouw vraag.
 • Je kan loopbaancoaching meerdere keren inzetten gedurende je loopbaan. De Vlaamse Overheid subsidieert het systeem waarbij elke werknemer en zelfstandige om de zes jaar recht heeft op het inzetten van 2 loopbaancheques van elk 4 uur coaching. Je betaalt zelf hiervoor slechts een eigen bijdrage van 40 euro per loopbaancheque. De werkelijke waarde van een loopbaancheque bedraagt 550 euro.
Bekijk ook loopbaancoaching met en zonder cheques

Je kan loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimum 7 jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige 
 • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je loopbaanbegeleiding volgde.
 • Je kiest voor een erkend loopbaancentrum. ZinZicht maakt deel uit van erkend loopbaancentrum Itineris-advies bv.

Twijfel je of je wel recht hebt op een loopbaancheque? Neem dan even contact op en dan zoeken we het samen uit.

 • Je bestelt je loopbaancheque online via de website van de VDAB en “mijn loopbaan” of telefonisch op het nummer 0800 30 700.
 • Bij het gratis kennismakingsgesprek krijg je een gedetailleerd stappenplan mee om jouw loopbaancheque te bestellen. 
 • Je bezorgt de jou toegemailde cheque aan jouw loopbaancoach.
 • Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Het duurt een half uur. 
 • Je maakt hiervoor wel best een afspraak. Dit gesprek kan live doorgaan, telefonisch of online. 
 • Tijdens het gesprek luister ik naar jouw verhaal en jouw vraag. Ik geef je informatie over de manier waarop ik werk, hoe het traject op maat van jouw vraag en behoefte er zal uit zien en hoe lang dit zal duren.
 • Jouw privacy is een belangrijk uitgangspunt in onze coaching. Alles wat besproken wordt tijdens de coaching blijft tussen de klant en de coach.
 • Uiteraard mag je zelf aan je werkgever aangeven dat je loopbaancoaching volgt.
 • Jouw werkgever mag jou ook sponsoren of de loopbaancheque aan jou terugbetalen. Dan betaalt hij jouw persoonlijk aandeel (40 euro per loopbaancheque) terug. Zo draagt hij zijn steentje bij in je persoonlijke ontwikkeling. Let wel: je werkgever mag wel niet in jouw plaats beslissen waar en wanneer je loopbaancheques aanvraagt en waarvoor je ze gebruikt.
 • Je kan dan ook loopbaancoaching volgen maar je betaalt een uurtarief van € 60. 
 • Bij het kennismakingsgesprek vertel ik jou hoe lang een traject op maat van jouw specifieke vraag zal duren. Zo krijg je ook een idee hoeveel het gehele traject jou zal kosten.

Heb je nog vragen

Mail: ilse.wauters@zinzicht.be

Telefoon: +32 478 592 658.

Heb je vragen of interesse?

Heb je vragen voor ons of heb je interesse in één van onze coachings of opleidingen? Twijfel dan niet om contact op te nemen.

Download CV

Download CV

Download CV

Download 'feedback visual'

Download De cirkel van invloed en betrokkenheid

Download Zinzicht folder