Frequently Asked Questions

 • Wat is coaching?
  • “Coaching is een doelgericht en creatief begeleidingsproces waarbij de coach als gelijkwaardige partner jou ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke of professionele doelen.”
  • Als coach ga ik samen met jou op pad met een doel voor ogen en een open blik voor alles wat er tijdens deze reis ons pad kruist. Het is verder kijken dan normaal en vanuit perspectieven waarbij je zelf nog niet had stilgestaan.
  • Elk coachingstraject eindigt met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met daarin de resultaten van de coaching en waarmee de je zelf verder kan.
  • Om resultaat te boeken is er vertrouwen tussen coach en coachee nodig. Vandaar het belang van een kennismakingsgesprek. Hierin gaan we na of het ‘klikt’ tussen ons.
 • Wat is (levens-) loopbaancoaching?
  • In de (levens-)loopbaancoaching) kunnen we stil staan bij de levensfase waarin je je momenteel bevindt en hoe dat een effect heeft op jouw leven en werk. Bv. een gezin met kleine kinderen heeft heel andere behoeften in leven en werken dan een gezin waar de kinderen uit huis zijn en waar de gezinsleden uitkijken naar een andere manier van werken en leven.
  • Ik besteed bijzondere aandacht aan die levensfase waarin je de zorg opneemt voor een chronisch ziek kind, een kind met een beperking of een zieke, minder mobiele ouder. De levensfase als mantelzorger.
 • Wanneer kies ik voor (levens-) loopbaancoaching?
  • Loopbaancoaching is voor iedereen; iedereen ervaart tijdens zijn leven en loopbaan wel eens momenten waarbij een extra tochtgenoot of klankbord nodig is, iemand die samen met jou een richting of een oplossing zoekt of jou ondersteunt om nieuwe perspectieven te zien.
  • We leven immers in een sterk veranderende maatschappij en context, ook jobs veranderen voortdurend, werkgevers en bedrijven moeten inspelen op die steeds veranderende context. Mensen blijven ook niet meer zoals vroeger hun hele loopbaan in dezelfde job, iedereen evolueert en ontwikkelt mee. Af en toe moet je dan eens stilstaan bij jezelf, jouw loopbaan en toekomst om te kijken welk pad je wil bewandelen en hoe jouw levensloopbaan zich verder kan ontwikkelen.
  • Onze gesprekken kunnen gaan over heel uiteenlopende thema’s: je goed voelen in je job, de werkbaarheid van je job, energie, jouw balans werk-privé, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met ervaren moeilijkheden, ‘anders’ werken, je loopbaan heroriënteren, een nieuwe job zoeken die bij je past …
  • Loopbaancoaching biedt jou vooral een inzicht in jezelf en dat geeft ook meer inzicht in de stappen in jouw ontwikkeling en groei als mens in jouw levensloopbaan.
  • Een vaak gehoord effect van loopbaancoaching is dat het jouw zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen verbetert.
  • Twijfel je toch nog of loopbaancoaching iets voor jou is, dan kan je vrijblijvend een screeningsinstrument/vragenlijst ontvangen die je meer richting kan geven of loopbaancoaching een antwoord kan bieden op jouw vraag.
  • Je kan loopbaancoaching meerdere keren inzetten gedurende je loopbaan. De Vlaamse Overheid subsidieert het systeem waarbij elke werknemer en zelfstandige om de zes jaar recht heeft op het inzetten van 2 loopbaancheques van elk 4 uur coaching. Je betaalt zelf hiervoor slechts een eigen bijdrage van 40 euro per loopbaancheque. De werkelijke waarde van een loopbaancheque bedraagt 550 euro.
 • Wanneer heb ik recht op een loopbaancheque?
  • Je kan loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques als je aan deze voorwaarden voldoet:
   • Je bent minimum 1 jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest.
   • Je woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of maakt gebruik van het vrij verkeer van wonen binnen de EU of EER.
   • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je loopbaanbegeleiding volgde.
   • Je kiest voor een erkend loopbaancentrum. ZinZicht maakt deel uit van erkend loopbaancentrum Itineris.
   • Ook als je deeltijds werkt, heb je recht op een loopbaancheque.
   • Als uitzendkracht volstaat minimaal 9 maanden werkervaring in de loop van 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de loopbaancheque, waarvan minimaal één periode van vier weken ononderbroken tewerkstelling.
  • Twijfel je of je wel recht hebt op een loopbaancheque? Neem dan even contact op en dan zoeken we het samen uit.
  • Ook voor het volgen van een workshop kan je de loopbaancheque voor 1,5 uur inzetten. Zo organiseert ons Loopbaancentrum Itineris elk seizoen de workshop “Zelfzorg”. De overige 2,5 uur van de loopbaancheque blijft dan bestemd voor individuele loopbaancoaching.
 • Hoe verloopt de aanvraag van een loopbaancheque?
  • Je bestelt je loopbaancheque online via de website van de VDAB en “mijn loopbaan” of telefonisch op het nummer 0800 30 700.
  • Bij het gratis kennismakingsgesprek krijg je een gedetailleerd stappenplan mee om jouw loopbaancheque te bestellen.
  • Je kan geen 2 loopbaancheques tegelijkertijd aanvragen bij de VDAB. Je kan om het loopbaantraject te starten de eerste loopbaancheque aanvragen. Die bezorg je aan de loopbaancoach. Deze registreert de cheque bij de VDAB en registreert daarna per uur dat je op afspraak komt. Als de vier uur van het coachingstraject voorbij zijn en de loopbaancoach heeft het laatste uur geregistreerd, dan pas kan je de tweede cheque aanvragen.
 • Wat is het verschil tussen een loopbaancheque en een opleidingscheque?
  • Met een loopbaancheque kan je vier uur loopbaanbegeleiding betalen.
  • Aan het einde van je loopbaantraject maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan. Vermeld je daarin dat je een opleiding wil volgen om je loopbaanplan te realiseren? Dan kan je coach je een attest geven om opleidingscheques aan te vragen.
  • Met opleidingscheques betaalt de overheid een stukje van het inschrijvingsgeld terug.
  • Meer info over opleidingscheques vind je op de website van de VDAB.
 • Hoe verloopt het kennismakingsgesprek:
  • Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Je maakt hiervoor wel best een afspraak. Tijdens het gesprek luister ik naar jouw verhaal en jouw vraag. Ik geef je informatie over de manier waarop ik werk, hoe het traject op maat van jouw vraag en behoefte er zal uit zien en hoe lang dit zal duren.
  • Je hebt je loopbaancheque nog niet nodig voor het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je kan de cheque aanvragen als je beslist hebt om het coachingstraject te starten.
 • Hoe lang moet ik wachten vooraleer ik kan starten met loopbaancoaching?
  • Ik probeer steeds om jou binnen de week na jouw aanmelding een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek te geven, overdag of ’s avonds.
  • Als je na het kennismakingsgesprek beslist om met loopbaancoaching te starten, volgt een eerste afspraak de week erna.
 • Werk je alleen voor hooggeschoolden?
  • Neen, iedereen is welkom, ongeacht jouw opleiding, leeftijd, origine, interesse …
  • Ik bied steeds maatwerk en heb ook ervaring in het coachen van studenten, van mantelzorgers, van mensen met een arbeidsbeperking …
 • Wordt mijn werkgever op de hoogte gesteld van mijn loopbaancoaching?
  • Jouw privacy is een belangrijk uitgangspunt in onze coaching. Alles wat besproken wordt tijdens de coaching blijft tussen de klant en de coach.
  • Uiteraard mag je zelf aan je werkgever aangeven dat je loopbaancoaching volgt.
  • Jouw werkgever mag jou ook sponsoren of de loopbaancheque aan jou terugbetalen. Dan betaalt hij jouw persoonlijk aandeel (40 euro per loopbaancheque) terug. Zo draagt hij zijn steentje bij in je persoonlijke ontwikkeling. Let wel: je werkgever mag wel niet in jouw plaats beslissen waar en wanneer je loopbaancheques aanvraagt en waarvoor je ze gebruikt.
 • Wat kan ik doen als ik niet in aanmerking kom voor loopbaancheques?
  • Je kan dan ook loopbaancoaching volgen maar je betaalt een uurtarief van € 50, exclusief BTW.
  • Bij het kennismakingsgesprek wordt je gezegd hoe lang een traject op maat van jouw specifieke vraag zal duren. Zo krijg je ook een idee hoeveel het gehele traject jou zal kosten.
 • Kunnen ook jongeren coaching volgen?
  • Ja dat kan, ook voor jongeren vanaf 16 jaar is specifieke coaching voorzien rond drie thema’s:
   • Studiekeuze
   • Studiemethode
   • Studieplanning
  • Om een goede studiekeuze te maken heb je ook inzicht in jezelf, je persoonlijkheid, talenten en competenties nodig. Ik ondersteun jou daar graag bij.
 • Met welke methodieken wordt gewerkt in de loopbaancoaching bij ZinZicht?
  • Elk coachingstraject krijgt vorm op maat van jouw specifieke vraag. Ik gebruik mijn ruime opleidingsachtergrond en werkervaring om die bepaalde methodiek in te zetten waarvan ik vind dat dit jou vooruit kan helpen.
  • De methodieken en kaders die ik daarvoor gebruik komen uit de positieve psychologie, uit het oplossingsgericht werken, uit het werken met talenten (Luk Dewulf), uit verbindende communicatie, inspirerend coachen, re-integratiecoachen …
 • Vanuit welk soort vragen kan ik als bedrijf terecht bij ZinZicht?
  • Hoe kan ik als werkgever of leidinggevende het beste (competenties, talenten, motivatie, betrokkenheid) in mensen naar boven kan halen op individueel- , team en/of organisatieniveau?
  • Begeleiden van individuele ontwikkelingstrajecten van werknemers of leidinggevenden rond persoonlijke groei en functioneren, werkgoesting en bevlogenheid, samenwerken, re-integratie na afwezigheid, leiderschap …
  • Ondersteunen van team-groeitrajecten naar meer efficiëntie, effectiviteit, een betere team(samen)werking en communicatie, werksfeer …
  • Ondersteuning bij reorganisaties: hoe werknemers hierin meenemen, de juiste mensen op de juiste plaats inzetten, overzicht en structuur houden met behulp van een managementmodel.
  • Vinden, op de juiste plaats kunnen inzetten, houden en blijven motiveren van getalenteerde medewerkers. Hoe dit ondersteunen via een sterk uitgewerkt HR-beleid.
  • Versterken van veerkracht bij medewerkers en verminderen van (uitval door) stress, ziekteverzuim.