Re-integratiecoaching van medewerkers

Soms komen mensen drempels tegen op hun levenspad, bv. ziekte, een ongeval, een burn-out, …
Dit brengt heel wat gevolgen met zich mee, in de eerste plaats voor de medewerker maar ook voor de collega’s en de leidinggevende op de werkvloer.

Een re-integratiecoach slaat een brug tussen alle betrokken partijen bij het herinschakelingsproces op de werkvloer: arts-specialist; arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer, de medewerker zelf, de leidinggevende, de collega’s …

Samen zoeken we een haalbare manier om de medewerker terug te integreren in de onderneming, in het team, in de job.

Praktisch

Maak een afspraak voor een vrijblijvende gratis kennismaking en krijg een offerte op maat. Ontdek wat mijn re-integratiecoaching van medewerkers voor jou kan betekenen.

Aanpak

Icoon stap 1
In een offerte op maat wordt beschreven wat de vraag van de “leidinggevende of werkgever” inhoudt en hoe het traject daarop een antwoord biedt.
Icoon stap 2
Eerst bieden we via een individueel coachingstraject de medewerker inzicht in zichzelf: welke competenties en talenten kunnen ingezet worden; hoelang is fysieke en/of psychische arbeid na elkaar mogelijk, welke taken zijn nog haalbaar, welke taken zijn niet haalbaar, wat wil de medewerker communiceren naar de collega’s, naar de leidinggevende, zijn extra rustpauzes nodig, welke tips kunnen ingezet worden om herval te voorkomen …
Icoon stap 3
Daarna maken we samen met de werkgever, de medewerker en de betrokken arts(-en) een re-integratieplan op met daarin een haalbaar takenpakket en opbouwend uurrooster/werkplanning. We kijken ook naar de mogelijkheden om eventueel BTOM in te schakelen (bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen zoals bv. VOP, een subsidie waarmee je als werkgever rendementsverlies kan opvangen).
Icoon stap 4
Met behulp van individuele coachingssessies blijven we de re-integratie op de werkvloer verder opvolgen. We evalueren de mogelijkheden naar uuropbouw, takenopbouw … Op regelmatige tijdstippen zitten we ook samen met de werkgever of leidinggevende, de arbeidsgeneesheer en de medewerker om het coachingstraject en de re-integratie te evalueren.

Kennismaking?

Maak een afspraak voor
een vrijblijvende gratis kennismaking
en ontdek wat ik
voor jou kan betekenen.

Neem ook gerust eens een kijkje bij:

Organisatie-ontwikkeling

HR-consultancy

Leiderschapscoaching

Download CV

Download CV

Download CV

Download 'feedback visual'

Download De cirkel van invloed en betrokkenheid

Download Zinzicht folder